شرکت مهندسی سبز پوشان توسط جمعی از متخصصین طراحی فضای سبز و کشاورزی با بیش از 10 سال سابقه به هدف بهبود و گسترش علمی فضاهای عمومی و خصوصی پایه گذاری شد.


_ دارای تاییدیه صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی

_ عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران

_ دارای رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور